اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 9 ژوئن 2019