اخبار ورزشی » باشگاه بایرن مونیخ دوری ٢ هفته ای نویر از میادین را تایید کرد