اخبار اجتماعی » امروز تهران و 13 استان کشور در معرض برخورد "صاعقه و رعدوبرق"